Wyszukiwarka
Mapa kolejowa Galicji
Kalendarium linii kolejowych
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe

100 najlepszych stron o kolejach


Legenda
Oznaczenia:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- tunel kolejowy
- węzeł lub odejście torów
- ex węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
- ex stacja styczna (powiązana)
- plan schematyczny stacji

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym
Stan obiektu: (kolor ikony)
czynny, nieczynny, nieprzejezdny, rozebrany

Kilometraż:
pochyły kilometr przybliżony (dokładność do 10m)
podkreślony kilometr przeliczony do obecnego kilometrowania (w okresie istnienia posterunku obowiązywał inny niż obecnie kilometraż)


Oznaczenia literowe państw:
AT - Austria
BY - Białoruś
CZ - Czechy
DE - Niemcy
LT - Litwa
PL - Polska
RU - Związek Sowiecki
SK - Słowacja
UA - Ukraina
Rodzaj punktu:
bsz
gran.
gr.woj.
gt
kt
ład
mh
mij
pz
pe
posł
pb
po
podg
p.przeład.
rozj
st
sth
stt
stz
tunel
zp

po+pe+ład
bocznica szlakowa
granica państwa
granica województwa
grupa torów
koniec toru
ładownia
miejsce historyczne
mijanka
posterunek zwrotniczy
posterunek odstępowy
posterunek osłonny
posterunek bocznicowy
przystanek osobowy
posterunek odgałęźny
punkt przeładunkowy
rozjazd szlakowy
stacja
stacja handlowa
stacja towarowa
stacja zakładowa
tunel
zbiornik podsadzkowy

kombinacje paru funkcji

ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.AtlasKolejowy.pl • Copyright © 2005-2016 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 11 (5002159 / 8639 / 4451 / 1243 / 4024.26)