Infrastruktura Kolejowa - Baza DanychMapySchematy StacjiParowozownia WolsztynMuzeum ChrzypskoPeriodykRedakcja

Województwo podkarpackie

Wyszukiwarka posterunków
Mapa kolejowa Galicji
Kalendarium linii kolejowych
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Tunele kolejowe
3 (75) 2015

100 najlepszych stron o kolejach


Linia kolejowa:
106 Rzeszów Główny - Jasło
Otwarcie linii lub jej odcinka:
Rzeszów - Jasło 12.10.1890 (kkStB)
Elektryfikacja:
Jasło Towarowa - Jasło 30.11.1988
km osirodzajm.npmnazwa punktupozostałe linie  
0.00st203 Rzeszów Główny (Rz) Zdjęcia7191  
1.54st209 Rzeszów Staroniwa (RS) Zdjęcia611  
3.22po214Rzeszów Osiedle Zdjęcia
5.93po224Rzeszów Zwięczyca Zdjęcia
8.99st224Boguchwała (Bg) Zdjęcia
13.06po214Wisłoczanka Zdjęcia
15.36po+mij214Babica (Ba) Zdjęcia
17.60po218Babica Kolonia Zdjęcia
20.34st219Czudec (Cz) Zdjęcia
25.12po223Zaborów Zdjęcia
31.09st227Strzyżów n/Wisłokiem (St) Zdjęcia
35.22po+mij229Dobrzechów (Db) Zdjęcia
39.77po237Kalembina Zdjęcia
42.22po237Wiśniowa (Wi) Zdjęcia
47.71st242Frysztak (Fr) Zdjęcia
51.92po+mij246Przybówka (Pb) Zdjęcia
54.98po252Wojaszówka Zdjęcia
59.22po250Szebnie (Sz) Zdjęcia
66.38stt233 Jasło Towarowa (JT)618  
70.15st238 Jasło (Js) Zdjęcia108  


Tę stronę ostatnio aktualizowano 22.02.2015 o 17:23

Legenda
Oznaczenia:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- tunel kolejowy
- węzeł lub odejście torów
- ex węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
- ex stacja styczna (powiązana)
- plan schematyczny stacji

Stan obiektu: (kolor ikony)
czynny, nieczynny, nieprzejezdny, rozebrany

Kilometraż:
~ kilometr przybliżony (dokładność do 10m)
pochyły kilometr przeliczony do obecnego kilometrowania (w okresie istnienia posterunku obowiązywał inny niż obecnie kilometraż)


Państwa ościenne:
BY - Białoruś
CZ - Czechy
DE - Niemcy
LT - Litwa
RU - Związek Sowiecki
SK - Słowacja
UA - Ukraina
Rodzaj punktu:
bsz
gran.
gr.woj.
gt
kt
ład
mh
mij
pz
pe
posł
pb
po
podg
p.przeład.
rozj
st
sth
stt
stz
tunel

po+pe+ład
bocznica szlakowa
granica państwa
granica województwa
grupa torów
koniec toru
ładownia
miejsce historyczne
mijanka
posterunek zwrotniczy
posterunek odstępowy
posterunek osłonny
posterunek bocznicowy
przystanek osobowy
posterunek odgałęźny
punkt przeładunkowy
rozjazd szlakowy
stacja
stacja handlowa
stacja towarowa
stacja zakładowa
tunel

kombinacje paru funkcji

ATLAS KOLEJOWY POLSKI • ISSN 2391-4793 • www.AtlasKolejowy.pl • Copyright © 2007-2015 Hubert Waguła & Sławomir Fedorowicz • On-Line: 15 (1760200 / 2996 / 799 / 701 / 2510.98)